top of page

אימון קבוצתי אונליין.

 • אימוני קטלבל ספורט בשיטת – אימון בקבוצה סגורה בפלטפורמה Telegram מיועדים לתת מענה

לכל המתאמנים המעוניינים להתחיל את דרכם בעולם קטלבל ספורט ומתקשים להגיע לאימונים

פרונטליים עקב סיבות שונות.

 • הקבוצה תפתח במינימום 5 נרשמים, גברים ונשים החל מגיל 18 כנגד מילוי הצהרת הבריאות\אישור רפואי.

 • אימונים אינם אימונים אישיים, אך בתקופת פעילות הקבוצה יינתן מענה ממאמן קטלבל ספורט המוכר לאיגוד הישראלי לקטלבלס כמאמן פעיל ומכין ספורטאים לתחרויות האיגוד.

 • לצורך השתתפות בתוכנית נדרשת אפליקציה Telegram.

 • האימונים יעלו לקבוצה בימים ב ,ד,ו, אך מתאמן יכול לבצע את האימון ביום אחר ( האימון נשמר בקבוצה) במשך 6 חודשים ממועד ההתחלה.

 • עבור השתתפות בקבוצת האימונים ישולם בכל חודש תשלום של 150 ₪ לתקופה בת 6 חודשים.

 • על המתאמן להצטייד בציוד מינימלי הנדרש לאימונים:

נשים – קטלבלים 8 *2 , 12 *1 , 16*1 .

גברים : קטלבלים 8*1 , 12*2, 16*2.

 

 

מדיניות ביטולים:

 • המנוי תקף ל-6 חודשים החל מתאריך ההתחלה.

 • המנוי ניתן לבטל החל מ-1 לחוד הבא אחרי קבלת הודעה על ביטול. החל ממועד זה הגביה תפסק.

לדוגמה, הודעה על ביטוח התקבלה ביום 7.03.2023, הביטול יכנס לתוקף החל מ-01.04.2023.

 • לא ינתנו החזרים וביטולים רטרואקטיבית.

קטלבל ספורט- הקבוצה הדיגיטלית

150.00 ₪Price
Price Options
מנוי חודשי
150.00 ₪every month for 6 months
  bottom of page